• BƯỚC 1: ĐẶT LỊCH KHÁM

    Đăng nhập phần mềm trên web hoặc ứng dụng di động.Tìm kiếm cơ sở y tế hoặc bác sĩ cần khám. Chọn ngày giờ khám. Xác nhận khám

  • BƯỚC 2: THANH TOÁN TIỀN KHÁM

    Vui lòng chuyển khoản trong vòng 12 tiếng sau khi đặt khám thành công.