Công ty CP Tập đoàn Bác sĩ 24h
Hà Nội: 02421.230.230
Hồ Chí Minh: ----
Email: contact.bacsi24h@gmail.com
Văn phòng Hà Nội: Số 99, Nguyễn Phong Sắc , Q.Cầu Giấy
Văn phòng Hồ Chí Minh: ----