Công ty CP Tập đoàn Bác sĩ 24h
Hà Nội: 02421.230.230
Hồ Chí Minh: ----
Email: hotrobacsi24h.net@gmail.com
Văn phòng Hà Nội: Số 99, Nguyễn Phong Sắc, Phường Dịch Vọng Hâu, Q.Cầu Giấy, Hà Nội
Văn phòng Hồ Chí Minh: ----