Khoa Thần kinh - Bệnh viện Xây Dựng

Khoa Thần kinh - Bệnh viện Xây Dựng

Nguyễn Quý Đức, Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, Hà Nội

    

Giới thiệu chung

Khám và điều trị

Trang thiết bị

Thông tin chưa được cập nhật.

Giá dịch vụ

Thông tin chưa được cập nhật.

Loại bảo hiểm áp dụng

Quy trình đi khám