Phòng khám chuyên khoa Tai - Mũi - Họng Bác sĩ Đinh Văn Thùy

Phòng khám chuyên khoa Tai - Mũi - Họng Bác sĩ Đinh Văn Thùy

7 Tập thể Công Nghệ Phẩm , Kiến Hưng, Hà Đông, Hà Nội

     Thứ Hai - Thứ Bảy: 17:00 - 19:00

Bác sĩ Đinh Văn Thùy
Bác sĩ Đinh Văn Thùy
Hà Nội
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
  • Giá khám: ---
    KM cơ sở: ---
    KM Bacsi24h: ---

Giới thiệu chung

Khám và điều trị

Trang thiết bị

Thông tin chưa được cập nhật.

Giá dịch vụ

Thông tin chưa được cập nhật.

Loại bảo hiểm áp dụng

Quy trình đi khám