Phòng Khám Thần Kinh - Bác sĩ Lục Đan Mỹ

Phòng Khám Thần Kinh - Bác sĩ Lục Đan Mỹ

93 Trần Quang Diệu, 14, Quận 3, Hồ Chí Minh

    

Bác sĩ Lục Đan Mỹ
Bác sĩ Lục Đan Mỹ
Hồ Chí Minh
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
  • Giá khám: ---
    KM cơ sở: ---
    KM Bacsi24h: ---

Giới thiệu chung

Khám và điều trị

Trang thiết bị

Thông tin chưa được cập nhật.

Giá dịch vụ

Thông tin chưa được cập nhật.

Loại bảo hiểm áp dụng

Quy trình đi khám