Phòng khám Thần kinh Cột sống David Shepherd

Phòng khám Thần kinh Cột sống David Shepherd

41 Hưng Gia 3 , Tân Phong, Quận 7, Hồ Chí Minh

Giới thiệu chung

Khám và điều trị

Trang thiết bị

Thông tin chưa được cập nhật.

Chi phí khám

Thông tin chưa được cập nhật.

Quy trình đi khám