Nhà thuốc số 1 Học viện Quân y - 106 Phùng Hưng

Nhà thuốc số 1 Học viện Quân y - 106 Phùng Hưng

106 Phùng Hưng, Phúc La, Hà Đông, Hà Nội

Giới thiệu chung

Khám và điều trị

Trang thiết bị

Thông tin chưa được cập nhật.

Chi phí khám

Thông tin chưa được cập nhật.

Quy trình đi khám