Giới thiệu

31 năm kinh nghiệm trong ngành điều trị Tâm thần.

Chuyên khoa (2)

Tâm thần
Thần kinh

Chức vụ

  • Chủ nhiệm bộ môn Tâm thần - Viện 103 - Học viện Quân Y

  • Chủ nhiệm khoa Thần kinh - Tâm thần - Bệnh viện Quân y 103

  • Phó Chủ tịch Hội đồng giám định của Bộ Quốc phòng

kinh nghiệm

  • Khoa Thần kinh - Tâm thần - Bệnh viện Quân y 103

  • Viện 103 - Học viện Quân Y

Quá trình đào tạo

Thông tin chưa được cập nhật.

Dịch vụ

Thông tin chưa được cập nhật.

ngôn ngữ

  • Tiếng Việt

Bạn đã sử dụng dịch vụ của bác sĩ Bác sĩ, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Cao Tiến Đức ? Hãy chia sẻ cảm nhận của bạn với cộng đồng

đặt lịch hẹn