Giới thiệu

Chuyên khoa (1)

Cơ Xương Khớp

Chức vụ

  • Kỹ thuật viên khoa Cơ Xương Khớp - Bệnh viện Nhân dân 115

kinh nghiệm

  • Khoa Cơ Xương Khớp - Bệnh viện Nhân dân 115

Quá trình đào tạo

Thông tin chưa được cập nhật.

Dịch vụ

Thông tin chưa được cập nhật.

ngôn ngữ

Bạn đã sử dụng dịch vụ của bác sĩ Kỹ thuật viên Cao Thanh Phong ? Hãy chia sẻ cảm nhận của bạn với cộng đồng

đặt lịch hẹn