Giới thiệu

Chuyên khoa (1)

Thần kinh

Chức vụ

  • Chuyên gia tư vấn tại khoa Tâm lý - Bệnh viện FV

kinh nghiệm

  • Khoa Tâm lý - Bệnh viện FV

Quá trình đào tạo

Thông tin chưa được cập nhật.

Dịch vụ

Thông tin chưa được cập nhật.

 Khoa Tâm lý - Bệnh viện FV

6 Nguyễn Lương Bằng, Nam Sài Gòn, Quận 7, Hồ Chí Minh
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
  • Giá khám: ---
    KM cơ sở: ---
    KM Bacsi24h: ---

ngôn ngữ

Bạn đã sử dụng dịch vụ của bác sĩ Chuyên gia tư vấn Dharshini Peroumalle ? Hãy chia sẻ cảm nhận của bạn với cộng đồng

đặt lịch hẹn