Quy định với bác sĩ và cơ sở y tế

Bacsi24h.net là website trực tuyến cung cấp loại hình dịch vụ đặt lịch khám bệnh trực tuyến phục vụ nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân Việt Nam.

Mục tiêu của Bacsi24h.net là trở thành website y tế có thương hiệu, uy tín trên thị trường thương mại điện tử, là cầu nối giữa Bác sĩ, Bệnh viện (nhà cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh) và Thành viên (bệnh nhân ). Là nơi cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh với mức giá tốt nhất đồng thời đem lại sự tiện lợi, nhanh chóng cho bệnh nhân  bằng việc sử dụng công nghệ tiên tiến tích hợp tính năng trực tuyến.

1. NGUYÊN TẮC HOẠT ĐỘNG

- Bản quy chế này áp dụng cho các Thành viên tham gia sử dụng dịch vụ đặt khám trực tuyến và các Bác sĩ, Bệnh viện, phòng khám  tham gia cung ứng dịch vụ khám chữa bệnh qua Sàn giao dịch điện tử Bacsi24h.net

2. QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA BÁC SĨ, CƠ SỞ Y TẾ THAM GIA CUNG ỨNG DỊCH VỤ Y TẾ TRÊN Bacsi24h.net

a. QUYỀN CỦA BÁC SĨ, CƠ SỞ Y TẾ

 - Bác sĩ, Cơ sở y tế đăng tải trên bacsi24h.net phải có đầy đủ pháp nhân, giấy phép đăng ký kinh doanh, chứng chỉ hành nghề hoạt động phù hợp với phát luật của nước CHXHCN Việt Nam.

- Khi tham gia cung ứng phòng trên Bacsi24h.net, các bác sĩ, cơ sở y tế  sẽ được hỗ trợ thực hiện chương trình đặt khám trực tuyến để giới thiệu các dịch vụ y tế cung cấp  và tiến hành giao dịch kinh doanh cũng như quảng bá cho Cơ sở của mình.

- Bác sĩ, Cơ sở y tế khi tham gia cung ứng  dịch vụ y tế  sẽ được cấp một tên đăng ký và một mật khẩu để quản lý, cập nhật thông tin về dịch vụ của mình trên Bacsi24h.net.

- Bác sĩ, Cơ sở y tế được quyền đăng tải chi tiết các thông tin như tên, địa chỉ, giới thiệu các dịch vụ y tế của mình trên Bacsi24h.net.

 

b. TRÁCH NHIỆM CỦA BÁC SĨ, CƠ SỞ Y TẾ

 

- Đảm bảo tính chính xác các thông tin về dịch vụ khám chữa bệnh của mình được đăng trên Bacsi24h.net.

- Chịu trách nhiệm về chất lượng cũng như các thông tin liên quan đến dịch vụ khám chữa bệnh của mình được đăng trên Bacsi24h.net.

- Giải quyết khiếu nại và bồi thường thiệt hại cho Thành viên khi Thành viên sử dụng dịch vụ khám chữa bệnh không đúng như các thông tin đã công bố trên Bacsi24h.net.

- Chuyển lại đơn thuốc, bệnh án vào tài khoản của bệnh nhân trên website: Bacsi24h.net

- Chuyển lại hóa đơn cho bacsi24h.net để làm căn cứ thanh toán tiền hoa hồng sau này.

7. ĐIỀU KHOẢN ÁP DỤNG

Quy chế của Trang Thông tin điện tử cung cấp dịch vụ mạng xã hội trực tuyến Bacsi24h.net có hiệu lực kể từ ngày ký Quyết định ban hành kèm theo Quy chế này. Bacsi24h.net có quyền sửa đổi, bổ sung quy chế này và thông báo lên website cho các Thành viên và các Bác sĩ, cơ sở y tế biết. Quy chế sửa đổi có hiệu lực kể từ ngày ký Quyết định về việc sửa đổi Quy chế. Việc các bác si, cơ sở y tế, Thành viên tiếp tục sử dụng dịch vụ sau khi Quy chế được sửa đổi đồng nghĩa với việc họ đã chấp nhận Quy chế sửa đổi này.

8. ĐIỀU KHOẢN CAM KẾT

Trang Thông tin điện tử cung cấp dịch vụ mạng xã hội trực tuyến Bacsi24h.net và các Bác sĩ, cơ sở y tế, Thành viên tham gia Trang Thông tin điện tử cung cấp dịch vụ mạng xã hội trực tuyến Bacsi24h.net đồng ý cam kết thực hiện đúng các điều khoản trong bản Quy chế này.

9. THÔNG TIN LIÊN HỆ CỦA BACSI24H.NET

CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ Y TẾ CỘNG ĐỒNG

Hà Nội: 024 221230230

Hồ Chí Minh:

Email : admin@bacsi24h.net

Văn phòng Hà Nội: Tầng 7, tòa nhà B6B,Nguyễn Chánh, Cầu Giấy

Văn phòng HCM:

Tags: