Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội

Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội

Lô 01-08A, 431 Tam Trinh, Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, Hà Nội

Chuyên khoa

  • Tất cả
  • Hiếm muộn - Vô sinh
  • Nam khoa
  • Sản phụ khoa

Bản đồ

Bác sĩ Nguyễn Anh Tú
Bác sĩ Nguyễn Anh Tú
Hà Nội

Lưu ý thường xảy ra tình trạng đông bệnh nhân

Giá dịch vụ 680.000 đ

Chưa bao gồm chi phí chụp chiếu, xét nghiệm

Cơ sở có hình thức thanh toán chi phí bằng tiền mặt và quẹt thẻ ATM

Ẩn bảng giá
Bác sĩ, Thạc sĩ Lê Thị Thu Hiền
Bác sĩ, Thạc sĩ Lê Thị Thu Hiền
Hà Nội

Lưu ý thường xảy ra tình trạng đông bệnh nhân

Giá dịch vụ 680.000 đ

Chưa bao gồm chi phí chụp chiếu, xét nghiệm

Cơ sở có hình thức thanh toán chi phí bằng tiền mặt và quẹt thẻ ATM

Ẩn bảng giá
Bác sĩ Nguyễn Bá Hưng
Bác sĩ Nguyễn Bá Hưng
Hà Nội

Bác sĩ Nguyễn Bá Hưng đã có hơn 10 năm kinh nghiệm trong khám chữa bệnh nam khoa, hiếm muộn, vô sinh. Là thành viên của Hội Nam khoa Hoa Kỳ và thành viên của Hội y học tình dục Quốc tế và Châu Á Thái Bình Dương.

Bác sĩ Nguyễn Bá Hưng tốt nghiệp, nhận chứng nhận đào tạo chuyên sâu về Nam khoa, y học giới tính tại Anh Quốc và Thái Lan.

Bác sĩ Nguyễn Bá Hưng cũng là tác giả của một số cuốn sách và nhiều bài báo về nam khoa.

Lưu ý thường xảy ra tình trạng đông bệnh nhân

Giá dịch vụ 680.000 đ

Chưa bao gồm chi phí chụp chiếu, xét nghiệm

Cơ sở có hình thức thanh toán chi phí bằng tiền mặt và quẹt thẻ ATM

Ẩn bảng giá
Bác sĩ, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Đình Tảo
Bác sĩ, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Đình Tảo
Hà Nội

Lưu ý thường xảy ra tình trạng đông bệnh nhân

Giá dịch vụ 680.000 đ

Chưa bao gồm chi phí chụp chiếu, xét nghiệm

Cơ sở có hình thức thanh toán chi phí bằng tiền mặt và quẹt thẻ ATM

Ẩn bảng giá
Bác sĩ, Thạc sĩ Đỗ Gia Phú
Bác sĩ, Thạc sĩ Đỗ Gia Phú
Hà Nội

Lưu ý thường xảy ra tình trạng đông bệnh nhân

Giá dịch vụ 680.000 đ

Chưa bao gồm chi phí chụp chiếu, xét nghiệm

Cơ sở có hình thức thanh toán chi phí bằng tiền mặt và quẹt thẻ ATM

Ẩn bảng giá
Bác sĩ Phạm Văn Hưởng
Bác sĩ Phạm Văn Hưởng
Hà Nội

Lưu ý thường xảy ra tình trạng đông bệnh nhân

Giá dịch vụ 680.000 đ

Chưa bao gồm chi phí chụp chiếu, xét nghiệm

Cơ sở có hình thức thanh toán chi phí bằng tiền mặt và quẹt thẻ ATM

Ẩn bảng giá
Bác sĩ, Thạc sĩ Nguyễn Minh Đức
Bác sĩ, Thạc sĩ Nguyễn Minh Đức
Hà Nội

Lưu ý thường xảy ra tình trạng đông bệnh nhân

Giá dịch vụ 680.000 đ

Chưa bao gồm chi phí chụp chiếu, xét nghiệm

Cơ sở có hình thức thanh toán chi phí bằng tiền mặt và quẹt thẻ ATM

Ẩn bảng giá
Bác sĩ Chu Hoàng Giang
Bác sĩ Chu Hoàng Giang
Hà Nội

Lưu ý thường xảy ra tình trạng đông bệnh nhân

Giá dịch vụ 680.000 đ

Chưa bao gồm chi phí chụp chiếu, xét nghiệm

Cơ sở có hình thức thanh toán chi phí bằng tiền mặt và quẹt thẻ ATM

Ẩn bảng giá
Bác sĩ Đào Văn Kiên
Bác sĩ Đào Văn Kiên
Hà Nội

Lưu ý thường xảy ra tình trạng đông bệnh nhân

Giá dịch vụ 680.000 đ

Chưa bao gồm chi phí chụp chiếu, xét nghiệm

Cơ sở có hình thức thanh toán chi phí bằng tiền mặt và quẹt thẻ ATM

Ẩn bảng giá
Bác sĩ Phạm Thị Mỹ
Bác sĩ Phạm Thị Mỹ
Hà Nội

Lưu ý thường xảy ra tình trạng đông bệnh nhân

Giá dịch vụ 680.000 đ

Chưa bao gồm chi phí chụp chiếu, xét nghiệm

Cơ sở có hình thức thanh toán chi phí bằng tiền mặt và quẹt thẻ ATM

Ẩn bảng giá
Bác sĩ Nguyễn Thành Trung
Bác sĩ Nguyễn Thành Trung
Hà Nội

Lưu ý thường xảy ra tình trạng đông bệnh nhân

Giá dịch vụ 680.000 đ

Chưa bao gồm chi phí chụp chiếu, xét nghiệm

Cơ sở có hình thức thanh toán chi phí bằng tiền mặt và quẹt thẻ ATM

Ẩn bảng giá
Bác sĩ Trịnh Kiên Cường
Bác sĩ Trịnh Kiên Cường
Hà Nội

Lưu ý thường xảy ra tình trạng đông bệnh nhân

Giá dịch vụ 680.000 đ

Chưa bao gồm chi phí chụp chiếu, xét nghiệm

Cơ sở có hình thức thanh toán chi phí bằng tiền mặt và quẹt thẻ ATM

Ẩn bảng giá
Điều dưỡng, Cử nhân Hoàng Kim Thanh
Điều dưỡng, Cử nhân Hoàng Kim Thanh
Hà Nội

Lưu ý thường xảy ra tình trạng đông bệnh nhân

Giá dịch vụ 680.000 đ

Chưa bao gồm chi phí chụp chiếu, xét nghiệm

Cơ sở có hình thức thanh toán chi phí bằng tiền mặt và quẹt thẻ ATM

Ẩn bảng giá
Chuyên viên, Cử nhân Trần Thị Hằng
Chuyên viên, Cử nhân Trần Thị Hằng
Hà Nội

Lưu ý thường xảy ra tình trạng đông bệnh nhân

Giá dịch vụ 680.000 đ

Chưa bao gồm chi phí chụp chiếu, xét nghiệm

Cơ sở có hình thức thanh toán chi phí bằng tiền mặt và quẹt thẻ ATM

Ẩn bảng giá
Chuyên viên, Thạc sĩ Nguyễn Thu Hà
Chuyên viên, Thạc sĩ Nguyễn Thu Hà
Hà Nội

Lưu ý thường xảy ra tình trạng đông bệnh nhân

Giá dịch vụ 680.000 đ

Chưa bao gồm chi phí chụp chiếu, xét nghiệm

Cơ sở có hình thức thanh toán chi phí bằng tiền mặt và quẹt thẻ ATM

Ẩn bảng giá
Bác sĩ, Tiến sĩ Lại Thị Tuấn Việt
Bác sĩ, Tiến sĩ Lại Thị Tuấn Việt
Hà Nội

Lưu ý thường xảy ra tình trạng đông bệnh nhân

Giá dịch vụ 680.000 đ

Chưa bao gồm chi phí chụp chiếu, xét nghiệm

Cơ sở có hình thức thanh toán chi phí bằng tiền mặt và quẹt thẻ ATM

Ẩn bảng giá
Chuyên viên, Cử nhân Phạm Diệu Thuần
Chuyên viên, Cử nhân Phạm Diệu Thuần
Hà Nội

Lưu ý thường xảy ra tình trạng đông bệnh nhân

Giá dịch vụ 680.000 đ

Chưa bao gồm chi phí chụp chiếu, xét nghiệm

Cơ sở có hình thức thanh toán chi phí bằng tiền mặt và quẹt thẻ ATM

Ẩn bảng giá
Chuyên viên, Cử nhân Lê Thị Anh Minh
Chuyên viên, Cử nhân Lê Thị Anh Minh
Hà Nội

Lưu ý thường xảy ra tình trạng đông bệnh nhân

Giá dịch vụ 680.000 đ

Chưa bao gồm chi phí chụp chiếu, xét nghiệm

Cơ sở có hình thức thanh toán chi phí bằng tiền mặt và quẹt thẻ ATM

Ẩn bảng giá
Chuyên viên, Cử nhân Nguyễn Phan Cẩm Trang
Chuyên viên, Cử nhân Nguyễn Phan Cẩm Trang
Hà Nội

Lưu ý thường xảy ra tình trạng đông bệnh nhân

Giá dịch vụ 680.000 đ

Chưa bao gồm chi phí chụp chiếu, xét nghiệm

Cơ sở có hình thức thanh toán chi phí bằng tiền mặt và quẹt thẻ ATM

Ẩn bảng giá
Chuyên viên, Cử nhân Trần Anh Khoa
Chuyên viên, Cử nhân Trần Anh Khoa
Hà Nội

Lưu ý thường xảy ra tình trạng đông bệnh nhân

Giá dịch vụ 680.000 đ

Chưa bao gồm chi phí chụp chiếu, xét nghiệm

Cơ sở có hình thức thanh toán chi phí bằng tiền mặt và quẹt thẻ ATM

Ẩn bảng giá
Bác sĩ, Thạc sĩ Lê Thị Thúy
Bác sĩ, Thạc sĩ Lê Thị Thúy
Hà Nội

Lưu ý thường xảy ra tình trạng đông bệnh nhân

Giá dịch vụ 680.000 đ

Chưa bao gồm chi phí chụp chiếu, xét nghiệm

Cơ sở có hình thức thanh toán chi phí bằng tiền mặt và quẹt thẻ ATM

Ẩn bảng giá
Bác sĩ Nguyễn Anh Tú
Bác sĩ Nguyễn Anh Tú
Hà Nội

Lưu ý thường xảy ra tình trạng đông bệnh nhân

Giá dịch vụ 680.000 đ

Chưa bao gồm chi phí chụp chiếu, xét nghiệm

Cơ sở có hình thức thanh toán chi phí bằng tiền mặt và quẹt thẻ ATM

Ẩn bảng giá
Bác sĩ, Thạc sĩ Lê Thị Thu Hiền
Bác sĩ, Thạc sĩ Lê Thị Thu Hiền
Hà Nội

Lưu ý thường xảy ra tình trạng đông bệnh nhân

Giá dịch vụ 680.000 đ

Chưa bao gồm chi phí chụp chiếu, xét nghiệm

Cơ sở có hình thức thanh toán chi phí bằng tiền mặt và quẹt thẻ ATM

Ẩn bảng giá
Bác sĩ Nguyễn Bá Hưng
Bác sĩ Nguyễn Bá Hưng
Hà Nội

Bác sĩ Nguyễn Bá Hưng đã có hơn 10 năm kinh nghiệm trong khám chữa bệnh nam khoa, hiếm muộn, vô sinh. Là thành viên của Hội Nam khoa Hoa Kỳ và thành viên của Hội y học tình dục Quốc tế và Châu Á Thái Bình Dương.

Bác sĩ Nguyễn Bá Hưng tốt nghiệp, nhận chứng nhận đào tạo chuyên sâu về Nam khoa, y học giới tính tại Anh Quốc và Thái Lan.

Bác sĩ Nguyễn Bá Hưng cũng là tác giả của một số cuốn sách và nhiều bài báo về nam khoa.

Lưu ý thường xảy ra tình trạng đông bệnh nhân

Giá dịch vụ 680.000 đ

Chưa bao gồm chi phí chụp chiếu, xét nghiệm

Cơ sở có hình thức thanh toán chi phí bằng tiền mặt và quẹt thẻ ATM

Ẩn bảng giá
Bác sĩ, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Đình Tảo
Bác sĩ, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Đình Tảo
Hà Nội

Lưu ý thường xảy ra tình trạng đông bệnh nhân

Giá dịch vụ 680.000 đ

Chưa bao gồm chi phí chụp chiếu, xét nghiệm

Cơ sở có hình thức thanh toán chi phí bằng tiền mặt và quẹt thẻ ATM

Ẩn bảng giá
Bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Khắc Lợi
Bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Khắc Lợi
Hà Nội

Lưu ý thường xảy ra tình trạng đông bệnh nhân

Giá dịch vụ 680.000 đ

Chưa bao gồm chi phí chụp chiếu, xét nghiệm

Cơ sở có hình thức thanh toán chi phí bằng tiền mặt và quẹt thẻ ATM

Ẩn bảng giá
Bác sĩ, Giáo sư, Tiến sĩ Đỗ Trọng Hiếu
Bác sĩ, Giáo sư, Tiến sĩ Đỗ Trọng Hiếu
Hà Nội

Lưu ý thường xảy ra tình trạng đông bệnh nhân

Giá dịch vụ 680.000 đ

Chưa bao gồm chi phí chụp chiếu, xét nghiệm

Cơ sở có hình thức thanh toán chi phí bằng tiền mặt và quẹt thẻ ATM

Ẩn bảng giá
Bác sĩ, Thạc sĩ Đỗ Gia Phú
Bác sĩ, Thạc sĩ Đỗ Gia Phú
Hà Nội

Lưu ý thường xảy ra tình trạng đông bệnh nhân

Giá dịch vụ 680.000 đ

Chưa bao gồm chi phí chụp chiếu, xét nghiệm

Cơ sở có hình thức thanh toán chi phí bằng tiền mặt và quẹt thẻ ATM

Ẩn bảng giá
Bác sĩ Phạm Văn Hưởng
Bác sĩ Phạm Văn Hưởng
Hà Nội

Lưu ý thường xảy ra tình trạng đông bệnh nhân

Giá dịch vụ 680.000 đ

Chưa bao gồm chi phí chụp chiếu, xét nghiệm

Cơ sở có hình thức thanh toán chi phí bằng tiền mặt và quẹt thẻ ATM

Ẩn bảng giá
Bác sĩ, Thạc sĩ Nguyễn Minh Đức
Bác sĩ, Thạc sĩ Nguyễn Minh Đức
Hà Nội

Lưu ý thường xảy ra tình trạng đông bệnh nhân

Giá dịch vụ 680.000 đ

Chưa bao gồm chi phí chụp chiếu, xét nghiệm

Cơ sở có hình thức thanh toán chi phí bằng tiền mặt và quẹt thẻ ATM

Ẩn bảng giá
Bác sĩ Chu Hoàng Giang
Bác sĩ Chu Hoàng Giang
Hà Nội

Lưu ý thường xảy ra tình trạng đông bệnh nhân

Giá dịch vụ 680.000 đ

Chưa bao gồm chi phí chụp chiếu, xét nghiệm

Cơ sở có hình thức thanh toán chi phí bằng tiền mặt và quẹt thẻ ATM

Ẩn bảng giá
Bác sĩ Đào Văn Kiên
Bác sĩ Đào Văn Kiên
Hà Nội

Lưu ý thường xảy ra tình trạng đông bệnh nhân

Giá dịch vụ 680.000 đ

Chưa bao gồm chi phí chụp chiếu, xét nghiệm

Cơ sở có hình thức thanh toán chi phí bằng tiền mặt và quẹt thẻ ATM

Ẩn bảng giá
Bác sĩ Phạm Thị Mỹ
Bác sĩ Phạm Thị Mỹ
Hà Nội

Lưu ý thường xảy ra tình trạng đông bệnh nhân

Giá dịch vụ 680.000 đ

Chưa bao gồm chi phí chụp chiếu, xét nghiệm

Cơ sở có hình thức thanh toán chi phí bằng tiền mặt và quẹt thẻ ATM

Ẩn bảng giá
Bác sĩ Nguyễn Thành Trung
Bác sĩ Nguyễn Thành Trung
Hà Nội

Lưu ý thường xảy ra tình trạng đông bệnh nhân

Giá dịch vụ 680.000 đ

Chưa bao gồm chi phí chụp chiếu, xét nghiệm

Cơ sở có hình thức thanh toán chi phí bằng tiền mặt và quẹt thẻ ATM

Ẩn bảng giá
Bác sĩ Trịnh Kiên Cường
Bác sĩ Trịnh Kiên Cường
Hà Nội

Lưu ý thường xảy ra tình trạng đông bệnh nhân

Giá dịch vụ 680.000 đ

Chưa bao gồm chi phí chụp chiếu, xét nghiệm

Cơ sở có hình thức thanh toán chi phí bằng tiền mặt và quẹt thẻ ATM

Ẩn bảng giá
Điều dưỡng, Cử nhân Hoàng Kim Thanh
Điều dưỡng, Cử nhân Hoàng Kim Thanh
Hà Nội

Lưu ý thường xảy ra tình trạng đông bệnh nhân

Giá dịch vụ 680.000 đ

Chưa bao gồm chi phí chụp chiếu, xét nghiệm

Cơ sở có hình thức thanh toán chi phí bằng tiền mặt và quẹt thẻ ATM

Ẩn bảng giá
Chuyên viên, Cử nhân Trần Thị Hằng
Chuyên viên, Cử nhân Trần Thị Hằng
Hà Nội

Lưu ý thường xảy ra tình trạng đông bệnh nhân

Giá dịch vụ 680.000 đ

Chưa bao gồm chi phí chụp chiếu, xét nghiệm

Cơ sở có hình thức thanh toán chi phí bằng tiền mặt và quẹt thẻ ATM

Ẩn bảng giá
Chuyên viên, Thạc sĩ Nguyễn Thu Hà
Chuyên viên, Thạc sĩ Nguyễn Thu Hà
Hà Nội

Lưu ý thường xảy ra tình trạng đông bệnh nhân

Giá dịch vụ 680.000 đ

Chưa bao gồm chi phí chụp chiếu, xét nghiệm

Cơ sở có hình thức thanh toán chi phí bằng tiền mặt và quẹt thẻ ATM

Ẩn bảng giá
Bác sĩ, Tiến sĩ Lại Thị Tuấn Việt
Bác sĩ, Tiến sĩ Lại Thị Tuấn Việt
Hà Nội

Lưu ý thường xảy ra tình trạng đông bệnh nhân

Giá dịch vụ 680.000 đ

Chưa bao gồm chi phí chụp chiếu, xét nghiệm

Cơ sở có hình thức thanh toán chi phí bằng tiền mặt và quẹt thẻ ATM

Ẩn bảng giá
Chuyên viên, Cử nhân Phạm Diệu Thuần
Chuyên viên, Cử nhân Phạm Diệu Thuần
Hà Nội

Lưu ý thường xảy ra tình trạng đông bệnh nhân

Giá dịch vụ 680.000 đ

Chưa bao gồm chi phí chụp chiếu, xét nghiệm

Cơ sở có hình thức thanh toán chi phí bằng tiền mặt và quẹt thẻ ATM

Ẩn bảng giá
Chuyên viên, Cử nhân Lê Thị Anh Minh
Chuyên viên, Cử nhân Lê Thị Anh Minh
Hà Nội

Lưu ý thường xảy ra tình trạng đông bệnh nhân

Giá dịch vụ 680.000 đ

Chưa bao gồm chi phí chụp chiếu, xét nghiệm

Cơ sở có hình thức thanh toán chi phí bằng tiền mặt và quẹt thẻ ATM

Ẩn bảng giá
Chuyên viên, Cử nhân Nguyễn Phan Cẩm Trang
Chuyên viên, Cử nhân Nguyễn Phan Cẩm Trang
Hà Nội

Lưu ý thường xảy ra tình trạng đông bệnh nhân

Giá dịch vụ 680.000 đ

Chưa bao gồm chi phí chụp chiếu, xét nghiệm

Cơ sở có hình thức thanh toán chi phí bằng tiền mặt và quẹt thẻ ATM

Ẩn bảng giá
Chuyên viên, Cử nhân Trần Anh Khoa
Chuyên viên, Cử nhân Trần Anh Khoa
Hà Nội

Lưu ý thường xảy ra tình trạng đông bệnh nhân

Giá dịch vụ 680.000 đ

Chưa bao gồm chi phí chụp chiếu, xét nghiệm

Cơ sở có hình thức thanh toán chi phí bằng tiền mặt và quẹt thẻ ATM

Ẩn bảng giá
Bác sĩ, Thạc sĩ Lê Thị Thúy
Bác sĩ, Thạc sĩ Lê Thị Thúy
Hà Nội

Lưu ý thường xảy ra tình trạng đông bệnh nhân

Giá dịch vụ 680.000 đ

Chưa bao gồm chi phí chụp chiếu, xét nghiệm

Cơ sở có hình thức thanh toán chi phí bằng tiền mặt và quẹt thẻ ATM

Ẩn bảng giá

Giới thiệu chung

Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội là bệnh viện chuyên khoa sâu về sức khỏe giới tính, sức khỏe sinh sản và vô sinh hiếm muộn cho cả nam và nữ. Bệnh viện được đầu tư bài bản với cơ sở hạ tầng khang trang, sạch đẹp, trang thiết bị đồng bộ, hiện đại. Đội ngũ chuyên môn cơ hữu tốt và có sự hợp tác chuyên môn chặt chẽ với các cơ sở Y tế hàng đầu như bệnh viện Phụ sản Trung ương, trung tâm Công nghệ Phôi Học viện Quân y, Hosrem, hợp tác quốc tế với các Trung tâm IVF châu Âu, Úc và các nước khu vực.

Khám và điều trị

Trang thiết bị

Thông tin chưa được cập nhật.

Chi phí khám

Khám bệnh (Nam khoa, Hiếm muộn)

200,000 VNĐ

Khám dị tật bẩm sinh hệ sinh sản

100,000 VNĐ

Khám bệnh lý hệ sinh sản

100,000 VNĐ

Khám rối loạn cương dương

200,000 VNĐ

Khám thai theo yêu cầu

200,000 VNĐ

Dịch vụ công tiêm cả liệu trình điều trị

200,000 VNĐ

Giá lưu viện tự phục vụ (giường/ngày)

400,000 VNĐ

Giá lưu viện chăm sóc toàn diện (giường/ngày)

600,000 VNĐ

Giá lưu viện phòng riêng (phòng/ngày)

1,500,000 VNĐ

Giá lưu viện bệnh nhân ở lại để tiêm hoặc người nhà Bệnh nhân

300,000 VNĐ

Chụp ống dẫn tinh vi phẫu + kiểm tra ống dẫn tinh

1,000,000 VNĐ

Chụp niệu đạo xuôi dòng, ngược dòng

400,000 VNĐ

Chụp tử cung - vòi trứng

800,000 VNĐ

Siêu âm theo dõi nang

300,000 VNĐ

Siêu âm thai theo yêu cầu (2D)

200,000 VNĐ

Siêu âm thai theo yêu cầu (4D) 

300,000 VNĐ

Siêu âm hệ sinh dục nam

200,000 VNĐ

Nối ống dẫn tinh sau phẫu thuật đình sản

10,000,000- 14,000,000VNĐ

Vi phẫu ODT - Mào tinh: 2 bên

12,000,000- 14,000,000VNĐ

Vi phẫu tạo hình vòi (nối lại vòi sau cắt, tắc, tạo hình loa vòi)

12,000,000- 14,000,000VNĐ

Phẫu thuật thông tắc/tạo hình vòi trứng (nội soi)

12,000,000- 14,000,000VNĐ

MESA - TESA - BIOPSY

5,000,000VNĐ

Phẫu thuật hạ tinh hoàn 2 bên

10,000,000- 14,000,000VNĐ

Phẫu thuật hạ tinh hoàn lạc chỗ 1 bên

10,000,000- 14,000,000VNĐ

Phẫu thuật hạ tinh hoàn lạc chỗ 1 bên

10,000,000- 14,000,000VNĐ

Phẫu thuật cắt tinh hoàn lạc chỗ 10-14 triệu

10,000,000- 14,000,000VNĐ

Cắt hẹp bao quy đầu

4,000,000 - 5,000,000VNĐ

Thắt tĩnh mạch tinh trên bụng

12,000,000- 14,000,000VNĐ

Phẫu thuật xoắn, vỡ tinh hoàn 

12,000,000- 14,000,000VNĐ

Phẫu thuật nang thừng tinh 1 bên, cắt nang thừng tinh

12,000,000- 14,000,000VNĐ

Phẫu thuật thoát vị bẹn 1 bên 

12,000,000- 14,000,000VNĐ

Phẫu thuật tràn dịch màng tinh hoàn

12,000,000- 14,000,000VNĐ

Phẫu thuật cắt nối niệu đạo, nong NĐ, mở rộng lỗ sáo

12,000,000- 14,000,000VNĐ

Phẫu thuật lỗ tiểu lệch, tạo hình vạt chữ Z

12,000,000- 14,000,000VNĐ

Phẫu thuật cắt u nang buồng trứng, u nang buồng trứng xoắn

12,000,000- 14,000,000VNĐ

Phẫu thuật nội soi cắt/bóc u nang buồng trứng 

12,000,000- 14,000,000VNĐ

Lazer cổ tử cung cho cả liệu trình điều trị

2,000,000- 3,000,000VNĐ

Phẫu thuật cắt/bóc u xơ tử cung

12,000,000- 14,000,000CNĐ

Laser cổ tử cung, sùi âm hộ, âm đạo, sùi mào gà

4,000,000 VNĐ

Thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) lần 1

30,000,000 VNĐ

Thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) lần 2 27

27,000,000 VNĐ

Thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) lần 3 23

23,000,000 VNĐ

Chuyển phôi trữ từ lần 2 (không trữ phôi toàn bộ) 

7,000,000 VNĐ

Chuyển phôi trữ lần 1 sau trữ phôi toàn bộ 

5,000,000 VNĐ

Nuôi cấy noãn chưa trưởng thành IVM (chủ động)

15,000,000 - 25,000,000 VNĐ

Nuôi cấy noãn chưa trưởng thành IVM (bị động) 

5,000,000 - 10,000,000 VNĐ

Quy trình đi khám