Khoa Cơ Xương Khớp - Phòng khám Đa khoa Chất lượng cao Hà Nội - Bắc Giang

Khoa Cơ Xương Khớp - Phòng khám Đa khoa Chất lượng cao Hà Nội - Bắc Giang

9 Nguyễn Thị Lưu, Trần Phú, Bắc Giang, Bắc Giang

Giới thiệu chung

Khám và điều trị

Trang thiết bị

Thông tin chưa được cập nhật.

Chi phí khám

Thông tin chưa được cập nhật.

Loại bảo hiểm áp dụng

Quy trình đi khám