Giới thiệu

Chuyên khoa (1)

Thần kinh

Chức vụ

  • Điều dưỡng tại khoa Thần kinh - Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An

kinh nghiệm

  • Khoa Thần kinh - Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An

Quá trình đào tạo

Thông tin chưa được cập nhật.

ngôn ngữ

Bạn đã sử dụng dịch vụ của bác sĩ Điều dưỡng Nguyễn Thị Ngọc Anh ? Hãy chia sẻ cảm nhận của bạn với cộng đồng

đặt lịch hẹn