Giới thiệu

Chuyên khoa (1)

Cơ Xương Khớp

Chức vụ

  • Phụ trách Điều dưỡng tại khoa Cơ Xương Khớp - Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An

kinh nghiệm

  • Khoa Cơ Xương Khớp - Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An

Quá trình đào tạo

Thông tin chưa được cập nhật.

ngôn ngữ

Bạn đã sử dụng dịch vụ của bác sĩ Điều dưỡng Trần Đình Sơn ? Hãy chia sẻ cảm nhận của bạn với cộng đồng

đặt lịch hẹn