Giới thiệu

Chuyên khoa (1)

Tai - Mũi - Họng

Chức vụ

  • Bác sĩ Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương

kinh nghiệm

  • Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương

Quá trình đào tạo

Thông tin chưa được cập nhật.

Dịch vụ

Thông tin chưa được cập nhật.

 Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương

78 Giải Phóng, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
  • Giá khám: ---
    KM cơ sở: ---
    KM Bacsi24h: ---

ngôn ngữ

  • Tiếng Việt

Bạn đã sử dụng dịch vụ của bác sĩ Bác sĩ Lâm Quang Hiệt ? Hãy chia sẻ cảm nhận của bạn với cộng đồng

đặt lịch hẹn